PACC 2012 Gallery: Women's Medal Games

CHNPhoto: WCF/Simon East
Satsuki Fujisawa, JPNPhoto: WCF/Simon East
Chiaki Matsumura, Emi Shimizu & SatsukiPhoto: WCF/Simon East
Bingyu Wang, CHNPhoto: WCF/Simon East
Kyeong-Ae Kim, KORPhoto: WCF/Simon East
Lyn Gill, AUSPhoto: WCF/Simon East
Eun-Jung Kim, KORPhoto: WCF/Simon East
CHNPhoto: WCF/Simon East
Eun-Jung Kim, KORPhoto: WCF/Simon East
Chiaki Matsumura, Emi Shimizu & SatsukiPhoto: WCF/Simon East
Laurie Weeden, AUSPhoto: WCF/Simon East
Bingyu Wang, CHNPhoto: WCF/Simon East
Seon-Yeong Kim, KORPhoto: WCF/Simon East
Qingshuang Yue, CHNPhoto: WCF/Simon East
Emi Shimizu, JPNPhoto: WCF/Simon East
Yeong-Mi Kim, KORPhoto: WCF/Simon East
Kim Forge, AUSPhoto: WCF/Simon East
Eun-Jung Kim, Kyeong-Ae Kim & Seon-Yeong Kim,Photo: WCF/Simon East
Yin Liu, CHNPhoto: WCF/Simon East